Bli Medlem

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en kvinna som antar föreningens syfte samt som godkänns som medlem av föreningens styrelse. Diamantens styrelse behandlar inkomna medlemsansökningar fortlöpande under alla styrelsemöten.

Vill du bli medlem i Diamanten?

Skicka då in en ansökan och en rekommendation från två medlemmar i Diamanten. Diamantens styrelse behandlar inkomna medlemsansökningar under alla styrelsemöten. 

Enligt föreningens stadgar kan såsom föreningens ordinarie medlem godkännas en kvinna som ansökt om medlemskap, som antar föreningens syfte samt som godkänns som medlem av föreningens styrelse.

Styrelsen antar nya medlemmar utifrån en samlad bedömning av sökandes meriter. Den som antas skall ha en betydande ställning inom sitt verksamhetsområde eller inneha en ledande position antingen som högsta chef eller som direktör med ansvar för ett betydande område. Alternativt skall den sökande inneha en eller flera styrelseposter eller andra förtroendeuppdrag. Den som antas förväntas vara beredd att agera mentor inom föreningens mentorprogram, och ha den erfarenhetsbas som krävs för det, eller vara villig att åta sig förtroendeuppdrag inom föreningen. Styrelsen antar ett begränsat antal nya medlemmar per år och dess uppgift är att trygga att medlemskårens mångfald stöder föreningens syfte.

Ifall styrelsen godkänner en medlemsansökan registreras den sökande genast.

Fyll i ansökningsblanketten nedan och bifoga rekommendationer från två Diamanter. Har du frågor gällande medlemskapet eller din ansökan kan du kontakta sekreterare Sara Eklund.

Diamantens medlemsregister hanteras i enlighet med rådande föreskrifter, vilket beskrivs i registerbeskrivningen. Du kan läsa registerbeskrivningen här.

Ansökningsblankett